Algemene Voorwaarden - Chinees medisch centrum Serenita

Ga naar de inhoud
                                         Algemene voorwaarden Serenita                        


Algemeen

Ethiek en hygiëne staan binnen Gezondheidspraktijk Serenità hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze klanten hetzelfde.

Gezondheidspraktijk  Serenità geeft medische massages, is aangesloten bij het CAT, eventueel  vergoeding mogelijk via aanvullende verzekering; alternatieve  geneeswijzen.Intake en uw gezondheid

Klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid.
Als  er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures,  behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik, dan dient klant  dit tijdens het intakegesprek aan de masseur te melden.
Als klant zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden, dient zij dit voor de massage aan de masseur te melden.
In  bepaalde gevallen wordt klant aangeraden zijn/haar behandelend arts of  specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

De  masseur kan altijd beslissen de massage niet te starten of voort te  zetten als blijkt dat de door klant opgegeven aandoening reden geeft tot  contra-indicatie.


Afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, is de betreffende masseur gerechtigd deze in rekening te brengen.
Elke massage dient na afloop contant of per QRcode te worden afgerekend.
De vaste tarieven staan op de tarievenlijst en website.
Gezondheidspraktijk Serenità behoudt zich het recht voor afwijkende prijsafspraken te maken.

De  masseurs van Massagepraktijk Serenità behouden zich het recht voor een  afspraak te annuleren, indien er, naar het oordeel van (één van) de  betreffende masseur(s), geen sprake is van een hygiënische of veilige  situatie.

Bonnen van Social Deal of Groupon
Normaal geldig tot de verloopdatum zoals die op de voucher staat.
Als de verloopdatum is verstreken geldt  bij Serenità de bepalingen zoals die in het Burgelijk Wetboek staan; als  de voucher door Serenità kan worden ingewisseld, kan de klant binnen 2  jaar na datum aanschaf van de voucher met bijbetaling een massage  ondergaan, het is niet mogelijk om de waarden van evt.meerdere behandelingen bij elkaar op te tellen. Er wordt dan het volgende tarief  berekend;De normale prijs zoals die op de website wordt vermeldt minus  het bedrag dat voor de voucher is betaald.


Cadeaubonnen en Strippenkaarten:

De cadeaubon, tegoedbon en strippenkaart dienen vooraf te worden afgerekend.
De  cadeaubon, tegoedbon en strippenkaart, worden op naam van klant  geregistreerd, maar zijn niet persoonsgebonden en kunnen met toestemming  van klant worden overgedragen aan derden;
De cadeaubon, tegoedbon en strippenkaart zijn niet inwisselbaar voor geld.
De geldigheid van de cadeaubon, tegoedbon en de strippenkaarten zijn onbeperkt, tenzij anders aangegeven.Aansprakelijkheid:

De massage wordt door klant op eigen verantwoordelijkheid ondergaan.
Gezondheidspraktijk Serenità kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.Gezondheidspraktijk Serenità
Zijpestraat 3
3522 PA Utrecht
KVK nummer 60214244, BTW nummer NL177798439B03

Terug naar de inhoud